Kolofon

Avtorja razstave:

Joe Valenčič – Cleveland,
dr. Mirjam Milharčič Hladnik – Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Gradivo iz zasebne zbirke:

Joe Valenčič

Prevod:

dr. Janja Žitnik Serafin

Jezikovni pregled:

mag. Metka Lokar

Zasnova in izvedba spletnega mesta:

Simon Žitnik