Člani UAS

Združeni Američani za Slovenijo 1991-2006

Edmund Turk

predsednik in pravni svetovalec
John Pestotnik podpredsednik
Stanley Ziherl podpredsednik
Fr. John Kumse blagajnik
Tony Petkovsek svetovalec za radio
Dr. Rudolph Susel svetovalec za tisk
Joseph Valencic svetovalec za stike z javnostjo
 • Alliance of Slovenian Americans [Zveza slovenskih Američanov]
 • American Home Newspaper [časopis Ameriška domovina]                                       
 • American Mutual Life Association [Slovenska dobrodelna zveza]                              
 • American Red Cross [ameriški Rdeči križ]
 • American Slovene Club [Ameriškoslovenski klub]
 • American Slovene Committee for Cultural Exchanges [Ameriškoslovenski odbor za kulturne izmenjave]
 • American Slovenian Catholic Union [Kranjsko-slovenska katoliška jednota]
 • Cleveland Slovenian Radio Club [Clevelandski slovenski radio klub]
 • Cleveland Federation of Slovenian National Homes [Clevelandska zveza slovenskih narodnih domov]
 • Frances and Jane S. Lausche Foundation [Ustanova Frances and Jane S. Lausche]
 • Primorski Klub
 • Progressive Slovene Women of America [Progresivne Slovenke Amerike]
 • St. Lawrence Parish, Cleveland [župnija sv. Lovrenca v Clevelandu]
 • St. Mary Parish, Cleveland [župnija sv. Marije v Clevelandu]
 • St. Vitus Parish, Cleveland [župnija sv. Vida v Clevelandu]                            
 • Slovene National Benefit Society [Slovenska narodna podporna jednota]                  
 • Slovenian American Heritage Foundation
 • Slovenian American Council [Slovensko-ameriški svet]
 • Slovenian Choruses of Cleveland [slovenski zbori v Clevelandu]
 • Slovenian Pensioners Association of Barberton, Ohio [Društvo slovenskih upokojencev v Barbertonu, Ohio]
 • Slovenian Women's Union [Slovenska ženska zveza]
 • United Slovenian Society