Kronologija

Združeni Američani za Slovenijo
Devet mesecev od neodvisnosti do ameriškega priznanja

1991


25. junij
Slovenija proglasi neodvisnost od Jugoslavije šest mesecev po tem, ko so Slovenci v demokratično izvedenem plebescitu glasovali za odcepitev.

26. junij
Jugoslovanska vojska napade Slovenijo, zapre meje in onemogoči komunikacijo z zunanjim svetom. Slovenski Američani in njihove organizacije prvič izrazijo skrb predsedniku ZDA Georgeu Bushu in državnim funkcionarjem in si začnejo prizadevati za pomoč Sloveniji v vojni.

30. junij
Odvetnik Charles Ipavec in jugoslovanski generalni konzul v Clevelandu Matjaž Jančar skličeta urgentni sestanek vodilnih predstavnikov skupnosti v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu. Predstavnike najpomembnejših slovenskoameriških bratskih organizacij, župnij, kulturnih skupin in aktivističnih odborov imenujejo v poseben odbor, ki ga vodi odvetnik in nekdanji clevelandski sodnik Edmund Turk. Naloga odbora je pritegniti pozornost ZDA k dogajanju v domovini.

1. julij
Združeni Američani za Slovenijo (UAS) se konstituirajo z namenom, da bi združili slovenske organizacije v ZDA in skupaj pripomogli k ameriškemu priznanju slovenske neodvisnosti in celoviti vzpostavitvi diplomatskih odnosov s Slovenijo. Stanley Ziherl, predsednik Slovenske dobrodelne zveze (American Mutual Life Association – AMLA), ponudi svoje pisarne za njihove sestanke. Na prvem sestanku sestavijo osnutek pisma predsedniku Bushu in članom Kongresa s pozivom, naj priznajo Slovenijo. Predstavniki UAS se odtlej srečujejo vsak teden.

4. julij
Prostovoljci UAS pošljejo pisma in pakete informacij predsedniku Bushu, senatorjem in članom Kongresa, skupaj s posebno izdajo časopisa Ameriška domovina (American Home), ki sta jo pripravila založnik James Debevec in urednik Rudolf Šušel. S pošiljkami slovenskoameriškim organizacijam, klubom in župnijam razdelijo na tisoče vnaprej natisnjenih dopisnic in peticij, s katerimi pozivajo predsednika Busha, naj prizna Slovenijo. Vse komunikacije in publiciteto vodi Joseph Valenčič. John Pestotnik koordinira pošiljke in posebne projekte.

5. julij
Matjaž Jančar je prvi jugoslovanski diplomat, ki izreče zvestobo Sloveniji in postane prvi predstavnik nove države v ZDA. Brez akreditacije se mora vrniti v Slovenijo.

27. julij
Kongresnik iz Ohia Dennis Eckart izrazi podporo Sloveniji na seji UAS.

Avgust
UAS nadaljuje s pošiljkami ameriškim funkcionarjem in nadzira prizadevanja za priznanje v Washingtonu in Ljubljani. Podobne izseljenske organizacije drugod po svetu so v stiku z UAS. Predstavniki ameriške in slovenske skupnosti se sestanejo s predstavniki UAS. Ameriška domovina in slovenskoameriške društvene publikacije promovirajo med člani in naročniki na zvezni ravni prizadevanja UAS za priznanje Slovenije.

3. avgust
Radijski maraton, ki ga priredita Tony Petkovšek in Ameriškoslovenski radijski klub v Petkovškovem studiu v prostorih Kollander Travel, prinese 600 donacij za financiranje akcij UAS. Med štiriurno oddajo na postaji WELW prejmejo v studiu klice iz vse dežele ter iz Londona in Ljubljane.

5. avgust
Senator iz Ohia John Glenn na tiskovni konferenci UAS napove podporo za priznanje Slovenije. Glenn in Eckart pošljeta skupno izjavo predsedniku Bushu s pozivom k priznanju Slovenije.

September
Zadnje enote Jugoslovanske vojske se umaknejo iz Slovenije. Slovenija odpre v Washingtonu predstavništvo, ki ga vodi dr. Ernest Petrič.

13. september
Vsak dan do 8. oktobra pošilja UAS v Belo hišo peticije s 500 podpisi, v katerih pozivajo predsednika Busha, naj prizna Slovenijo kot demokratično državo.

7. oktober
V telefonski akciji, ki jo sponzorira UAS, prejme Bela hiša na tisoče klicev. UAS natisne dopisnice, s katerimi poziva predsednika Busha k priznanju Slovenije. Ta prejme od Američanov in članic UAS iz celotnih ZDA do konca akcije kar 50.000 dopisnic.

November
Člani UAS nadzirajo resolucije, ki jih Kongres načrtuje za ameriško priznanje Slovenije.

2. november
Dr. Ernest Petrič in Janez Dular iz slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve se sestaneta z Združenimi Američani za Slovenijo. Oba izrazita hvaležnost Slovenije za ameriška prizadevanja za priznanje Slovenije. Slovenski časopisi, televizija in radio poročajo o aktivnostih in prizadevanjih UAS.

December
Uredniki časopisov slovenskoameriških bratskih društev sledijo navodilom UAS in pospešujejo prizadevanja njihovih članic, da bi stopile v stik z Belo hišo.

6. december
Predsednik Bush uvede gospodarske sankcije proti Sloveniji, Jugoslaviji in bivšim republikam, s tem da prekliče pomoč in trgovinske ugodnosti.

17. december
UAS objavi oglas na Zvezni strani časopisa Washington Post, v katerem poziva predsednika Busha in Kongres, naj priznata Slovenijo. Dr. Petrič in predsednik UAS Edmund Turk prejmeta številne klice in pisma podpore.

18. december
Evropska skupnost oznani načrte za priznanje Slovenije.

1992


Januar
UAS stopi v stik s člani Kongresa, da bi podprli resolucijo senatorja iz Kansasa Roberta Dola za priznanje Slovenije.

15. januar
Evropska unija prizna Slovenijo. Kmalu ji sledijo Kanada, Avstralija, Japonska in mnoge druge države.

12. februar
UAS organizira že drugo nacionalno akcijo telefonskih klicev v Belo hišo. Zaradi zasedenih linij se akcija podaljša še za dva dni.

Marec
UAS zasledi govorice o preprečevanju ameriškega priznanja Slovenije.

7. april
Predsednik Bush prizna Slovenijo kot neodvisno demokratično državo in umakne sankcije. Slovenija se zdaj lahko poteguje za članstvo v ameriški in svetovni banki. UAS skliče tiskovno konferenco z Zoranom Thalerjem iz slovenskega zunanjega ministrstva. Predstavniki UAS dvignejo slovensko in ameriško zastavo pred stavbo Slovenske dobrodelne zveze.

10. april
UAS priredi v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu proslavo s častnimi govorniki, med katerimi je tudi guverner Ohia George Voinovich. Več kot sto pevcev iz desetih slovenskih zborov prvič zapoje slovensko državno himno Zdravljico za več kot 800-glavo občinstvo.

21. april
UAS podeli Dolu, Eckartu in Glennu plakete na washingtonskem sprejemu v čast Slovenije.

6. avgust
Predsednik Bush v celoti odobri diplomatske odnose med ZDA in Slovenijo.

25. avgust
ZDA odprejo veleposlaništvo v Sloveniji.

7. september
UAS podari predsedniku Bushu slovensko zastavo, izdelano v ZDA, v znak hvaležnosti za njegovo popolno priznanje Slovenije kot neodvisne demokratične države.